فارسی English


مرکز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

منشور ما

                                                چشم‌انداز

   داشتن یک موسسه دانش‌بنیان شناخته‌شده بین المللی در حوزه مهندسی فرآیندهای کسب و کار جهت توسعه روشها و تکنیکهای جدید به منظور تغییرات دیجیتالی در سازمانهای ایرانی با هدف بهبود کارایی و اثربخشی مدیریت.


                                                ماموریت

     1. توسعه راه‌حلهای قابل استفاده در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار و سیستم‌های سازمانی برای سازمانهای ایرانی.

     2. جمع‌آوری و تلفیق بهترین شیوه‌های اجرایی برای مدیریت فرآیندهای کسب و کار و سیستمهای سازمانی.

     3. انتشار دانش و مهارتهای مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار در سازمانهای ایرانی.

     4. ارتقاء تحقیقات مناسب در زمینه‌های مرتبط با مهندسی فرآیندهای کسب‌وکار.


                                                اهداف

   هدف مرکز مهندسی فرآیندهای کسب و کار، ایجاد برنامه‌های تحقیقاتی در کلاس جهانی بمنظور تسریع در طراحی، کشف، توسعه و بکارگیری تکنیکهای مهندسی فرآیندهای کسب و کار توسط دانشگاه‌ها و سازمانهای دولتی/ خصوصی ایرانی تعیین شده است. این مرکز دو چالش کلی زیر را در نظر دارد:


     1. ترویج توسعه مدلسازی و سایر ابزارهای مبتنی بر داده مورد نیاز مهندسی فرآیندهای کسب و کار با هدف بهبود بهره‌وری، کارایی و اثربخشی سازمانهای ایرانی، شامل:

       - توسعه روشها و تکنیکهای مدلسازی جدید،

       - شبیه‌سازی و بکارگیری سایر ابزارهای محاسباتی برای طراحی فرآیندهای کسب و کار،

       - ایجاد استانداردها، زیرساخت و بانک‌های اطلاعاتی مرجع مورد نیاز مهندسی فرآیندهای کسب و کار بطور موثر و قابل اطمینان برای سازمانهای ایرانی.


     2. ترویج کشف فرآیندهای کسب و کار کاملا جدید توسط محققان دانشگاهی و صنعتی با دسترسی به امکانات و تخصص منحصربفرد در کلاس جهانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سایر دانشگاه‌های بین المللی شامل:

       - افزایش آگاهی نسبت به مهندسی فرآیندهای کسب‌وکار از طریق دوره‌های آموزشی با گواهینامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و گواهینامه‌های بین المللی که می‌تواند کارایی و اثربخشی سازمانهای ایرانی را بهبود بخشد.

       - توسعه یک بازار منطقه‌ای برای دوره‌های آموزشی با گواهینامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و گواهینامه‌های بین المللی از طریق تقاضای روزافزون برای خدمات مهندسی فرآیندهای کسب‌وکار.